Artigos científicos

Trala recuperación da MarumaSat II realízanse unha serie de investigacións que quedan recollidas nos seguintes artigos científicos: