Cálculo do helio.

Unha didáctica explicación ao cálculo do helio do globo.

 

A cantidade de helio necesaria para que un globo poida ascender levando tras de si un peso pódese calcular con dúas fórmulas físicas que relacionan a forza de ascenso coa da gravidade, a densidade coa masa e o volume e cuxa base científica non é complexa. A comisión audiovisual xunto coa científica realizaron un vídeo didáctico aplicando estes cálculos a propósito do lanzamento da Marumasat I que podes entender facilmente se dispós duns mínimos coñecementos de Física.